sassy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sassy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sassy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sassy.

Từ điển Anh Việt

 • sassy

  /'sæsi/

  * tính từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hỗn xược, xấc xược

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sassy

  Similar:

  fresh: improperly forward or bold

  don't be fresh with me

  impertinent of a child to lecture a grownup

  an impudent boy given to insulting strangers

  Don't get wise with me!

  Synonyms: impertinent, impudent, overbold, smart, saucy, wise