scraper ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scraper ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scraper ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scraper ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scraper ring

  * kỹ thuật

  ô tô:

  bạc (vòng găng)

  séc măng nhớt

  điện lạnh:

  séc măng gạt dầu

  cơ khí & công trình:

  vòng gạt dầu