scraper loader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scraper loader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scraper loader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scraper loader.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scraper loader

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  máy bốc xếp kiểu cạp

  hóa học & vật liệu:

  máy chất tải kiểu ủi