scraper bucket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scraper bucket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scraper bucket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scraper bucket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scraper bucket

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gàu cạp đất

    thùng (máy) cạp