scraper conveyor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scraper conveyor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scraper conveyor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scraper conveyor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scraper conveyor

  * kỹ thuật

  băng tải gạt

  máng cào

  xây dựng:

  băng chuyền gạt

  cơ khí & công trình:

  máng gạt