rotor winding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotor winding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotor winding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotor winding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rotor winding

  * kỹ thuật

  điện:

  cuộn dây rôto

  cuộn rôto

  điện lạnh:

  dây quấn rôto