rotor shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotor shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotor shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotor shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rotor shaft

  * kỹ thuật

  điện:

  trục đĩa quay (trong công tơ)

  trục roto

  trục rôto

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rotor shaft

  Similar:

  rotor head: the axis around which the major rotor of a helicopter turns