rotor core nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotor core nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotor core giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotor core.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotor core

    * kỹ thuật

    điện:

    lõi rôto