rotor arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotor arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotor arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotor arm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rotor arm

  * kỹ thuật

  ô tô:

  bộ phận quay

  cần quay (đánh lửa)

  cần rôto

  con quay, mỏ quẹt (trong delco)