rotor torque nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotor torque nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotor torque giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotor torque.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotor torque

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    mômen quay roto (trực thăng)