rotor slip ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotor slip ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotor slip ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotor slip ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotor slip ring

    * kỹ thuật

    điện:

    vành tiếp điện roto

    vành trượt roto