rotor mast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotor mast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotor mast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotor mast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotor mast

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    trụ roto (trực thăng)