rotor axis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotor axis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotor axis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotor axis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotor axis

    * kỹ thuật

    điện:

    trục rôto