proof stress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proof stress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proof stress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proof stress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • proof stress

  * kỹ thuật

  giới hạn chảy

  ứng suất phá hoại

  ứng suất phá hủy

  xây dựng:

  ứng suất thí nghiệm

  hóa học & vật liệu:

  ứng suất thử

  cơ khí & công trình:

  ứng suất thử kéo