proofing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proofing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proofing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proofing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • proofing

  * kinh tế

  lớp bảo vệ

  sự không thấm

  sự thí nghiệm do thẩm thấu

  sự thử nghiệm

  * kỹ thuật

  kiểm chứng