proofed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proofed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proofed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proofed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • proofed

  treated so as to become resistant

  rust-proofed automobiles

  shrink-proofed fabrics

  Similar:

  proof: make or take a proof of, such as a photographic negative, an etching, or typeset

  proof: knead to reach proper lightness

  proof dough

  proofread: read for errors

  I should proofread my manuscripts

  Synonyms: proof

  proof: activate by mixing with water and sometimes sugar or milk

  proof yeast

  proof: make resistant (to harm)

  proof the materials against shrinking in the dryer

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).