productive time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productive time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productive time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productive time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • productive time

  * kinh tế

  thời gian hữu ích (của một máy tính)

  thời gian khai thác

  * kỹ thuật

  pha đích

  thời gian chạy

  thời gian làm việc

  thời gian thực hiện

  toán & tin:

  thời gian chạy có ích

  thời gian có ích