productive facility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productive facility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productive facility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productive facility.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • productive facility

    * kinh tế

    thiết bị sản xuất