productive potential nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productive potential nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productive potential giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productive potential.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • productive potential

    * kinh tế

    tiềm lực sản xuất

    tiềm năng sản xuất