productive consumption nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productive consumption nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productive consumption giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productive consumption.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • productive consumption

    * kinh tế

    sự tiêu dùng có tính sản xuất