productive reef nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productive reef nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productive reef giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productive reef.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • productive reef

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  ám tiêu sinh sản

  y học:

  rạn sinh sản