productive pool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productive pool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productive pool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productive pool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • productive pool

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  diện tích chứa sản phẩm

  mỏ dầu sinh lợi

  mỏ thương mại