productive capacity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productive capacity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productive capacity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productive capacity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • productive capacity

  * kinh tế

  sức sản xuất

  * kỹ thuật

  năng lực sản xuất

  hóa học & vật liệu:

  khả năng sản xuất