party wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

party wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm party wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của party wire.

Từ điển Anh Việt

  • party wire

    /'pɑ:ti,waiə/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường dây điện thoại chung (của một số người) ((cũng) party_line)