party address nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

party address nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm party address giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của party address.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • party address

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    địa chỉ người giao dịch

    địa chỉ thuê bao