iron out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

iron out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm iron out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của iron out.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • iron out

  settle or put right

  we need to iron out our disagreements

  Synonyms: straighten out, put right

  Similar:

  iron: press and smooth with a heated iron

  press your shirts

  she stood there ironing

  Synonyms: press

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).