infiltration routing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infiltration routing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infiltration routing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infiltration routing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • infiltration routing

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  đường nước thấm

  xây dựng:

  sự tính toán về thấm