infiltration basin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infiltration basin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infiltration basin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infiltration basin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • infiltration basin

    * kỹ thuật

    bể thấm lọc