impervious marerial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impervious marerial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impervious marerial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impervious marerial.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • impervious marerial

    * kỹ thuật

    vật liệu không thấm nước