impervious liner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impervious liner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impervious liner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impervious liner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • impervious liner

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lớp lót không thấm nước