imperviously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imperviously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imperviously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imperviously.

Từ điển Anh Việt

  • imperviously

    xem impervious