impervious blanket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impervious blanket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impervious blanket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impervious blanket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • impervious blanket

    * kỹ thuật

    lớp phủ không thấm nước