imperviousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imperviousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imperviousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imperviousness.

Từ điển Anh Việt

 • imperviousness

  /im'pə:vjəsnis/

  * danh từ

  sự không thấu qua được, sự không thấm (nước...)

  sự không tiếp thu được, sự trơ trơ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự không thể bị hư hỏng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • imperviousness

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  độ kín (nước, dầu...)

  tính không lọt

  tính không rò

  tính không xuyên

Từ điển Anh Anh - Wordnet