impervious foundation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impervious foundation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impervious foundation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impervious foundation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • impervious foundation

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    móng không thấm nước