impervious imperviable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impervious imperviable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impervious imperviable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impervious imperviable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • impervious imperviable

  * kỹ thuật

  không lọt qua

  không thấm

  không xuyên được

  không xuyên qua