gold run nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gold run nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gold run giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gold run.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gold run

    * kinh tế

    đổ xô đổi vàng