goldoni nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goldoni nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goldoni giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goldoni.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • goldoni

    prolific Italian dramatist (1707-1793)

    Synonyms: Carlo Goldoni

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).