goldfinch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goldfinch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goldfinch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goldfinch.

Từ điển Anh Việt

  • goldfinch

    /'gouldfintʃ/

    * danh từ

    (động vật học) chim sẻ cánh vàng

    (từ lóng) đồng tiền vàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet