gold pool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gold pool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gold pool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gold pool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gold pool

  * kinh tế

  hội vàng

  quỹ vàng

  Bát quốc Kim khố

  kho vàng 8 nước

  quỹ vàng chung

  tổng kho vàng