gold bloc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gold bloc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gold bloc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gold bloc.

Từ điển Anh Việt

  • gold bloc

    /'gouldblɔk/

    * danh từ

    khối các nước lấy vàng làm bản vị tiền tệ