east turkistan islamic movement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

east turkistan islamic movement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm east turkistan islamic movement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của east turkistan islamic movement.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • east turkistan islamic movement

    a group of Uighur Muslims fighting Chinese control of Xinjiang; declared by China in 2001 to be terrorists although there is a long history of cycles of insurgency and repression

    Synonyms: East Turkestan Islamic Movement

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).