dwarf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dwarf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dwarf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dwarf.

Từ điển Anh Việt

 • dwarf

  /dwɔ:f/

  * tính từ

  lùn, lùn tịt; nhỏ xíu; còi cọc

  * danh từ

  người lùn, con vật lùn, cây lùn

  (thần thoại,thần học) chú lùn (trong thần thoại các nước Bắc-âu)

  * ngoại động từ

  làm lùn tịt; làm cọc lại, làm còi cọc

  làm có vẻ nhỏ lại

  the little cottage is dwarfed by the surrounding trees: những cây bao quanh làm cho túp lều nhỏ bé trông càng có vẻ nhỏ hơn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dwarf

  a person who is markedly small

  Synonyms: midget, nanus

  a plant or animal that is atypically small

  check the growth of

  the lack of sunlight dwarfed these pines

  Similar:

  gnome: a legendary creature resembling a tiny old man; lives in the depths of the earth and guards buried treasure

  shadow: make appear small by comparison

  This year's debt dwarfs that of last year

  Synonyms: overshadow