dwarf banana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dwarf banana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dwarf banana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dwarf banana.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dwarf banana

    low-growing Asian banana tree cultivated especially in the West Indies for its clusters of edible yellow fruit

    Synonyms: Musa acuminata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).