dwarf golden chinkapin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dwarf golden chinkapin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dwarf golden chinkapin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dwarf golden chinkapin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dwarf golden chinkapin

    evergreen shrub similar to golden chinkapin; mountains of California

    Synonyms: Chrysolepis sempervirens

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).