dwarf bilberry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dwarf bilberry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dwarf bilberry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dwarf bilberry.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dwarf bilberry

    low-growing tufted deciduous shrub of northern and alpine North America having pink to coral-red flowers followed by sweet blue berries

    Synonyms: dwarf blueberry, Vaccinium caespitosum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).