dwarf spurge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dwarf spurge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dwarf spurge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dwarf spurge.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dwarf spurge

    European erect or depressed annual weedy spurge adventive in northeastern United States

    Synonyms: Euphorbia exigua

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).