clothing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clothing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clothing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clothing.

Từ điển Anh Việt

 • clothing

  /'klouðiɳ/

  * danh từ

  quần áo, y phục

  summer clothing: quần áo mùa hè

 • clothing

  sự phủ

  c. of surface sự phủ bề mặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet