robe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

robe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm robe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của robe.

Từ điển Anh Việt

 • robe

  /roub/

  * danh từ

  áo choàng (để chỉ chức vụ, nghề nghiệp...)

  the long robe: áo choàng của luật sư

  áo ngoài (của trẻ nhỏ); áo dài (đàn bà)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) áo choàng mặc trong nhà

  * ngoại động từ

  mặc áo choàng cho (ai)

  to robe oneself: khoác áo choàng vào người

  * nội động từ

  mặc áo choàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • robe

  any loose flowing garment

  Similar:

  gown: outerwear consisting of a long flowing garment used for official or ceremonial occasions

  vest: clothe formally; especially in ecclesiastical robes

  clothe: cover as if with clothing

  the mountain was clothed in tropical trees

  Synonyms: cloak, drape