cheer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cheer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cheer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cheer.

Từ điển Anh Việt

 • cheer

  /tʃiə/

  * danh từ

  sự vui vẻ, sự khoái trá

  sự cổ vũ, sự khuyến khích

  words of cheer: những lời khuyến khích

  sự hoan hô; tiêng hoan hô

  to give three cheers for: hoan hô (ai) ba lần

  đồ ăn ngon, món ăn thịnh soạn

  to make good cheer: ăn món ăn thịnh soạn, ăn uống linh đình

  khí sắc; thể trạng

  what cheer this morning?: sáng nay anh thấy thể trạng thế nào?, sáng nay anh cảm thấy trong người thế nào?

  to be good cheer!

  cố gắng lên!; đừng nản, hãy can đảm lên!

  to be of good cheer

  đầy dũng cảm; đầy hy vọng

  the fewer the better cheer

  càng ít người càng được ăn nhiều

  * ngoại động từ

  làm vui mừng, làm phấn khởi; làm hớn hở ((cũng) cheer up)

  (+ on) khích lệ, cổ vũ

  to cheer someone on: khích lệ ai, cổ vũ ai

  hoan hô, tung hô

  speaker was cheered loudly: diễn giả được hoan hô nhiệt liệt

  * nội động từ

  vui, mừng, khoái, thích

  (+ up) phấn khởi, phấn chấn, hớn hở, vui vẻ lên, hăng hái lên

  cheer up, boys!: vui vẻ lên, hăng hái lên nào các cậu!

  hoan hô, vỗ tay hoan hô

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cheer

  * kỹ thuật

  làm phấn khởi

  làm vui

Từ điển Anh Anh - Wordnet