sunshine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sunshine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sunshine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sunshine.

Từ điển Anh Việt

 • sunshine

  /'sʌnʃain/

  * danh từ

  ánh sáng mặt trời, ánh nắng

  in the sunshine: trong ánh nắng

  sự vui tươi, sự hớn hở, sự tươi sáng

  (định ngữ) nắng

  sunshine recorder: máy ghi thời gian nắng

  sunshine roof: mái che nắng (ở ô tô)

Từ điển Anh Anh - Wordnet